Nominacja do tytułu Symbol Wsparcia Biznesu 2021

Miło nam poinformować, że spółka LOG Systems otrzymała list nominacyjny do tytułu Symbol Wsparcia Biznesu 2021.

Symbol to ogólnopolski program medialny, w którym wyróżniane są firmy, samorządy, uczelnie, instytuty PAN, spółki komunalne i inne liczące się podmioty, które w swojej branży funkcjonują najlepiej, znacząco przyczyniają się do rozwoju Polski, a ich funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania – Symbolem.

Spośród firm, które otrzymały list nominacyjny, kapituła plebiscytu wybierze te podmioty, które otrzymają tytuł Symbolu 2021 w kilku kategoriach. Plebiscyt rozstrzygnie się w drugiej połowie 2021 roku.

Powiązane artykuły