Projekt realizowany z Funduszy Europejskich

Internacjonalizacja oferty firmy LOG Systems Sp. z o.o.

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Planowane efekty

  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 200 [szt.]
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 1 000 000,00 [zł]

Całkowita wartość projektu:

323 800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

242 850,00 zł