Projekt realizowany z Funduszy Europejskich

Pragniemy poinformować, iż przedsiębiorstwo LOG SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, uzyskało dofinansowanie dla projektu pn.:

„Internacjonalizacja oferty Log Systems Sp. z o.o.”.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2020 r. do 31.10.2021 r.

Głównym celem jest wzrost konkurencyjności firmy Log Systems Sp. z o.o., poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności firmy poprzez wejście na nowe rynki zbytu oraz zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu:

297 800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

223 850,00 zł