Grzegorz Filarowski o zarządzaniu licencjami (SAM) na łamach miesięcznika CRN

Rejestry RODO - LOG Systems

Software Asset Management jest metodyką, która wymaga dostosowania do obecnie zmieniającego się znaczenia usług chmurowych. Współcześnie zarządzanie licencjami (SAM) nie służy tylko i wyłącznie do rozliczania zainstalowanego i zakupionego oprogramowania. Ponadto warto zastanowić się, z czego wynika brak systematycznego przeprowadzania audytów licencyjnych wśród przedsiębiorców.

Na łamach magazynu CRN.pl pojawił się artykuł poruszający zagadnienia związane z zarządzaniem licencjami (SAM). Swojego komentarza w tym obszarze udzielił również Grzegorz Filarowski – CEO firmy LOG Systems.

„Kwestie zarządzania licencjami, ale i bezpieczeństwa są ważne dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości. Małe firmy często nie zdają sobie sprawy, że mogą skorzystać z wiedzy ekspertów, ponosząc niewielkie lub praktycznie zerowe koszty. Jednocześnie wielu przedsiębiorców nie ma świadomości, że korzysta z nielegalnego oprogramowania. Zajęci sprawami bieżącymi nie pamiętają o tym, by przeprowadzić inwentaryzację posiadanych licencji. Może zdarzyć się również tak, że przyjmują, iż raz zainstalowane oprogramowanie nie potrzebuje corocznego przeglądu. Dlatego też wielu pracowników może korzystać z przedawnionego oprogramowania, bez odpowiednich kluczy licencyjnych lub wręcz przeciwnie – pracodawca płaci za programy wykorzystywane w niewielkim stopniu lub wcale.”


Powiązane artykuły